Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

lovely-wildness
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viafuckyall fuckyall
lovely-wildness

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafuckyall fuckyall
lovely-wildness
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viafuckyall fuckyall
lovely-wildness
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viafuckyall fuckyall
lovely-wildness
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viacontigo contigo

February 24 2017

lovely-wildness
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
lovely-wildness
7901 b7f0
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaSurvivedGirl SurvivedGirl
lovely-wildness
0332 f480 500
Reposted fromslodziak slodziak viaSurvivedGirl SurvivedGirl
lovely-wildness
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
— The Sound of Silence
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaExplorers Explorers
lovely-wildness
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viaExplorers Explorers
lovely-wildness
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viaExplorers Explorers
lovely-wildness
I będzie mi tak cholernie dziwnie Jeśli spotkam cie na ulicy z inną kobietą Wiedząc że kiedyś kochałam cie ponad życie
Bo wszystko to co czujemy jest niczym innym jak nic nie wartym westchnieniem nad przeszłością.
— Zzz
Reposted frompure-bliss pure-bliss viaExplorers Explorers
lovely-wildness
Moja matka była bardzo wiktoriańska i wychowywała mnie w przekonaniu, że nie wolno mi robić z siebie przedstawienia.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaExplorers Explorers
lovely-wildness
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viaExplorers Explorers
lovely-wildness
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viarawwwr rawwwr
lovely-wildness
1650 ee00
Reposted fromdzieckopiatku dzieckopiatku viarawwwr rawwwr
lovely-wildness
Reposted fromasika asika viarawwwr rawwwr
6254 d1b9 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl